BẢNG GIÁ THAY VỆ SINH BẢO DƯỠNG MACBOOK AIR

Dòng Mackbook Air Tên máy Giá vệ sinh Giá bảo dưỡng
MACBOOK AIR 11 INCH A1370 Late 2010-Mid 2011    
A1465 Mid 2012- early 2015    
MACBOOK AIR 12 INCH A1534 Early 2015- Mid 2017    
MACBOOK AIR 13 INCH A1369 late 2010- Mid 2011    
A1466 Mid 2012- 2017    
A1932 Late 2018-2019    
A2179  2020    
A2337 2020 – Chip M1    
       
Facebook Comments Box
0/5 (0 Reviews)